Wartości

> Wartości

Tajemnica Adwokacka

Wieloletnie doświadczenie i dziesiątki odbytych rozmów z Klientami wskazują, iż naczelnym oczekiwaniem Klientów wobec adwokata jest kwestia dyskrecji i zachowania w poufności informacji przekazanych adwokatowi przez Klienta w związku ze zleconą sprawą.

W pełni rozumiejąc oczekiwania Klientów i mając na uwadze szczególny charakter wykonywanej pracy, Kancelaria szczególny nacisk kładzie na zapewnienie bezpieczeństwa wszelkim danym uzyskanym od Klientów, gdzie poufność przekazanych informacji jest zapewniona Klientom także po ustaniu stosunku prawnego łączącego Kancelarię z Klientem.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze ( Dz.U.2009.146.1188 ze zm. ) Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę

Wobec powyższego Klienci Kancelarii mają ustawową gwarancję, iż wszelkie informacje, materiały przekazane przy prowadzeniu sprawy pozostaną w bezterminowej tajemnicy.

Zaufanie

Podstawą świadczenie efektywnej pomocy prawnej na rzecz Klientów jest kwestia zaufania pomiędzy Klientem a Kancelarią, dlatego w codziennej pracy szczególną wagę przywiązujemy do rzetelności i skrupulatności prowadzonych spraw.

Relacje z Klientami opieramy na zasadzie uczciwości i transparentności przy ocenie spraw powierzanych Kancelarii, jak również bazujemy na wzajemnym szacunku i jak najlepszej komunikacji.

Etyka Adwokacka

Wykonując zawód zaufania publicznego, wierzymy, że jedynie zachowując zasady godności i etyki adwokackiej jesteśmy w stanie wypełnić misję do jakiej została powołana Adwokatura a więc do świadczenia najwyższej jakości pomocy prawnej na rzecz osób jej potrzebujących.

Najwyższa Staranność

Fundamentem przy świadczeniu dla naszych Klientów pomocy prawnej jest kwestia najwyższej staranności, jaką zachowujemy przy każdej sprawie powierzonej Kancelarii.

Wszelkie działania podejmowane przez Kancelarię na rzecz swoich Klientów cechuje profesjonalizm i pełnie zaangażowanie.

Jesteśmy głęboko przekonani, że jedynie zachowując najwyższą staranność możemy zapewnić Klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Pracowitość i Rzetelność

Jesteśmy dogłębnie przekonani, że pełne zaangażowanie, skrupulatność oraz  kompleksowa analiza w prowadzonych sprawach, prowadzi do sukcesów i spełnia oczekiwania Klientów, których „ dobro”  stanowi centrum wszelkich działań Kancelarii.