Wynagrodzenie

> Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy adwokata.

System wynagrodzenia indywidualnego :

  • wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług.

System wynagrodzenia ryczałtowego stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej :

  • wysokość wynagrodzenia jest stałą i określoną stawką miesięczną.

System z premią za sukces :

  • w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.